หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

76

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็น   สิริมงคล และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้ โดยมีผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 124
ผบ.109/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.161/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1668/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.170/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1708/60
นัดพิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.171/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.172/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.173/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1743/60
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.178/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1796/60
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1797/60
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1824/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.189/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.190/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.191/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.192/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.193/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.194/61
นัดไกล่เกลี่ย, พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.197/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.198/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.200/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.211/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.212/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.213/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.214/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.216/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.240/61
นัดไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.241/61
นัดไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.242/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.242/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.245/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.247/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.248/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.252/61
ไกล่เกลี่ย,นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.253/61
ไกล่เกลี่ย,นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.260/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.283/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.284/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.292/57
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.303/61
นัดไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.441/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.543/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.725/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.972/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.975/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.1105/60
ชี้,สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.1231/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1239/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.1257/60
นัดตรวจแผนที่ชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1268/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.152/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.155/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.165/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.171/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.172/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.175/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.179/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.181/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.182/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.202/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.203/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.204/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.205/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.206/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.207/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.208/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.209/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.210/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.211/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.213/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.214/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.216/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.217/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.218/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.219/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.221/61
ไต่สวน,ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.223/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.224/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.227/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.231/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.232/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.235/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.236/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.243/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.246/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.48/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.692/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.76/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.767/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.787/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.844/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.909/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ม.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.6/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1017/61
นัดพร้อมสอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.
อ.1057/61
นัดพร้อมสอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.
อ.14/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1427/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1555/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2115/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2799/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.4074/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.4329/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.4338/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.446/61
สืบประกอบไต่สวนขยายผล
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.454/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.455/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.480/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.483/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.498/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.528/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.536/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.543/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.544/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.614/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.646/61
ประชุมคดีตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.647/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.671/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.717/61
นัดไต่สวน(ขยายผล ม.๑๐๐๒)
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.725/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.732/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.762/61
ประชุมคดี-ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.900/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.