หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

55

                        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “พิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” (วันรพี ประจำปี 2561)  เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์  โดยจัดให้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานต่างๆ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการแสดงศาลจำลอง  บอร์ดนิทรรศการ  และตอบปัญหาข้อกฎหมาย  การแข่งขันกีฬา กิจกรรมต่างๆ ในการนี้มีนางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และนำหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวางพวงมาลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 139
ปพ.12/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ปพ.13/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ปพ.19/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ปพ.20/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ปพ.8/61
ไต่สวนจำเลยที่1
เวลา 9.00 น.
ปภ.12/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ปภ.13/61
ไต่สวนจำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1199/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.1322/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.290/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.318/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.390/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.397/61
สืบพยานโจทก์,ทำยอม
เวลา 9.00 น.
ผบ.399/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.439/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.580/61
สืบพยานโจทก์,จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.596/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.600/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.607/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.620/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.676/61
นัดไกล่เกลี่ย,สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.677/61
นัดไกล่เกลี่ย ,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.678/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.700/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.708/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.709/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.710/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.711/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.712/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.714/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.734/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.749/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.750/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.757/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.758/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.759/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.761/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.762/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.763/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.764/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.771/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.772/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.774/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.776/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.777/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.778/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.783/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.784/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.785/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.786/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.787/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.788/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.789/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.793/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.815/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.817/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.872/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.883/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.1212/60
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.23/61
นัดพร้อม,ถอนฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.233/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.239/61
นัดตรวจแผนที่/นัดชี้/นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.254/61
ไต่สวน
เวลา 13.30 น.
พ.263/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.33/37
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.445/61
ตรวจแผนที่/ชี้
เวลา 9.00 น.
พ.570/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.578/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.602/61
นัดไกล่เกลี่ย,สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.615/61
นัดไกล่เกลี่ย, ชี้, กำนัดสืบพยาน
เวลา 9.3
พ.624/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.636/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.637/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.656/60
ชี้สองสถาน
เวลา 13.30 น.
พ.661/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.677/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.678/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.679/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.681/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.683/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืล
เวลา 13.30 น.
พ.684/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.688/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.689/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.690/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.692/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.693/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.694/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.695/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.696/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.697/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 13.30 น.
พ.698/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.699/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.700/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.701/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.702/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.708/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.713/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.715/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.716/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.717/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.718/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.721/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.726/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.729/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.731/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.732/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.733/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.734/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.735/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.926/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ม.15/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ม.16/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.12/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.1355/60
สอบถาม
เวลา 9.3
อ.1583/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1584/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1735/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.1823/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1831/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1896/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐานฯ
เวลา 13.30 น.
อ.1933/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.1942/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.1961/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 14
อ.1968/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2026/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2039/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2049/61
ประชุมคดี/ตรวจยพานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.2069/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2078/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.2094/61
สืบประกอบ
เวลา 9.00 น.
อ.2125/61
นัดประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2155/61
ประชุมคดี/ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.2281/61
พิจารณา
เวลา 9.00 น.
อ.2972/60
สอบถาม
เวลา 13.30 น.
อ.3602/60
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.3972/60
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.4149/60
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.583/61
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.