หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

83

                        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” และ ได้มอบหมายให้นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 120
ฉ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1819/60
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.183/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.2/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.202/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.269/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.281/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.285/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.310/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.320/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.326/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.331/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.346/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.386/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.423/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.424/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.425/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.426/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.447/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.453/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.454/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.458/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.467/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.473/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.479/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.480/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.481/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.503/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.504/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.505/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.506/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.508/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.524/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.525/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.527/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.528/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.529/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.530/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.531/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.532/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.538/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.540/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.541/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.543/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.544/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.545/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.546/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.547/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.548/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.561/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.562/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.563/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.564/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.565/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.567/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.570/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.571/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.573/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.579/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.580/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.581/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.594/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.68/61
ไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.1026/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.1202/60
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
เวลา 9.00 น.
พ.220/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 13.30 น.
พ.283/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.302/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.365/61
ไต่สวน
เวลา 13.30 น.
พ.403/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.405/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.439/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.445/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.454/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 13.30 น.
พ.455/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 13.30 น.
พ.458/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.465/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.480/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.481/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.482/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.483/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.484/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.485/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.487/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.490/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.491/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.492/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.497/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.498/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.502/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 13.30 น.
พ.507/61
ไกล่เกลี่ย,ชี้,สืบ
เวลา 13.30 น.
พ.508/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.509/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.510/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.511/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.515/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.656/60
ชี้สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.767/60
นัดพร้อมเพื่อตรวจแผนที่ฯ
เวลา 9.00 น.
พ.769/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.792/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.793/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.821/60
นัดพร้อมฯ
เวลา 13.30 น.
พ.894/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.907/60
ชี้กำหนดวันนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.966/60
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
เวลา 13.30 น.
พ.976/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.981/51
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ม.9/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1159/61
สืบประกอบ
เวลา 9.00 น.
อ.1196/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1216/61
นัดประชุมคดี ตรวจพยานฯ
เวลา 9.00 น.
อ.1230/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1345/61
ประชุมคดี, ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.1418/61
นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.1442/61
สืบประกอบ
เวลา 9.00 น.
อ.1443/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.1459/61
นัดระชุมคดี ตรวจพยาน
เวลา 9.00 น.
อ.1471/61
ประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.1477/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.592/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.