หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

                              เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ดังนี้ เวลา 07.45 นาฬิกา พิธีสักการะศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง เวลา 08.15 นาฬิกา พิธีสักการะอยุธยามหาปราสาท ณ อยุธยามหาประสาท เวลา 08.30 นาฬิกา พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จากนั้นเวลา 10.00 นาฬิกา พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เจ้าสามพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ผบ.1180/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.1297/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ.1302/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ.1304/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ.1310/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ.1669/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1685/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1693/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1694/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1753/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1754/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1755/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1756/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1765/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.855/61
นัดพร้อม
เวลา 09:00
พ.1172/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ.133/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.144/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.146/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ.248/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ.301/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ.513/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม.24/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.1185/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:30
อ.1186/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1227/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
อ.1359/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.2643/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2779/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3219/61
ไต่สวนคำร้อง/ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3368/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3665/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3669/61
สืบประกอบ
เวลา 10:30
อ.3742/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3745/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3748/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
เวลา 09:00
อ.3808/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
เวลา 09:00
อ.3826/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
เวลา 09:00
อ.3867/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00