หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

37

                                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางภัสราภรณ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครสรีอยุธยา นางสาวบุษยมาส ธนนิมิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวดาวประกาย ขุมทอง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน และนายณัฐพงษ์ หามนตรี  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.2036/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
เวลา 09:00