หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

506

                         เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้    นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว