หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
รางวัลทนาย  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 86
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางสุพร จรรยาชูกุล
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางสุพร จรรยาชูกุล
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 0 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมนางสุพร จรรยาชูกุล
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมนางสุพร จรรยาชูกุล
  :: ข่าวที่ 647   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 0 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานงานฌาปนกิจและทอดผ้ามหาบังสกุล มารดาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานงานฌาปนกิจและทอดผ้ามหาบังสกุล มารดาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมมารดาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมมารดาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 642   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  :: ข่าวที่ 641   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  :: ข่าวที่ 640   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ได้เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ได้เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
จุลสารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่1   
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 10 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ – เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๕๘
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ – เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติ นายสมชาย เปรมใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติ นายสมชาย เปรมใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมคารวะ
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ พร้อมคณะฯ
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ พร้อมคณะฯ
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 100 )
ฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร
ฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ Web Conference เพื่อมอบนโยบาย
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ Web Conference เพื่อมอบนโยบาย
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 16 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |