ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาส   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
                              เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕60 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายจุมพล รัตธนภาส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และนายชาตรี รักข์กฤตยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพุทไธศวรรย์  โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณอ่างเก็บน้ำ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ