ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัด“พิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” (วันรพี) เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พร้อมทั้ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัด“พิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” (วันรพี) เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พร้อมทั้ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “พิธีเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” (วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐) เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์  โดยจัดให้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการแสดงศาลจำลอง  บอร์ดนิทรรศการ  และตอบปัญหาข้อกฎหมาย การแข่งขันกีฬา กิจกรรมต่างๆ ในการนี้มีนายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และนำหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวางพวงมาลา โดยมีคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ