ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ประจำปี ๒๕๖๐

นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ประจำปี ๒๕๖๐
                             เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ได้ร่วมจัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๐  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  เปิดโอกาสให้คู่ความได้มีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดี และเผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


เอกสารแนบ