ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้จัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้จัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
                         เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมแสง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขานิติศาสตร์ จำนวน ๑๕๐ คน  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ