ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามที่ได้มีประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก


เอกสารแนบ