ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ
                            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสำนักงานศาลยุติธรรม และได้ให้เกียรติเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์วัดราชบูรณะ วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ