ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                            เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140 หมู่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสายสนีย์ สายสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ


เอกสารแนบ