ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมโครงการการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมโครงการการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9
                             เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมโครงการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ กรอบหลักการกฎหมายภาษีอากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนกับเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ (ASEAN Tax Framework: the Emergence of Digitalized Economy) ซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ศาลยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือที่ดีกับศาลยุติธรรมไทย ณ ห้องประชุมอู่ทอง 1–2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ