ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ประกันอาชีพประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพ ตามไฟล์แบบ


เอกสารแนบ