ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล
ตามที่ได้ประกาศรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


เอกสารแนบ