ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิด”

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิด”
                             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิด”และได้มอบหมายให้นายดำรงค์ ยาน้ำทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีอำนาจสั่งใช้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางการใช้ที่เหมาะสม ณ ห้องราชิกา โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ