ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางสาวณัชชา จิราอัคริมากุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

นางสาวณัชชา จิราอัคริมากุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
                        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561  นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวณัชชา จิราอัคริมากุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางภัสราภรณ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ศาล  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ครบ 150 ปี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น  ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ