ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ โยกย้ายข้าราชกา

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ โยกย้ายข้าราชกา
                          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางรัชนีกร บุญพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ และโยกย้ายข้าราชการ ในโอกาสที่นายสถิตย์ พรรณกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางณัฐติกา นิลมงคล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เกษียณอายุราชการ และนางกุหลาบ สาขากร นิติกรชำนาญการพิเศษ ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางจันจีรา ศรีกำพล            เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ย้ายไปรับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ