ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปรับราชการใหม่ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปรับราชการใหม่ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ
                                   นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย  ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ