ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางภัสราภรณ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางภัสราภรณ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางภัสราภรณ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครสรีอยุธยา นางสาวบุษยมาส ธนนิมิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวดาวประกาย ขุมทอง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน และนายณัฐพงษ์ หามนตรี  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ